× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

CONSILIUM

Poradnia endokrynologiczna - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CONSILIUM" Przychodnia Lekarska

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia endokrynologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Badania laboratoryjne
  • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
  • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Endokrynologia


Adres

68-3266400
Słowacka 27
65-943 Zielona Góra

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1